Straumstans Nerheim mandag 9. juli

På grunn av arbeid på lågspentlinje blir det utkopling av straumen på Nerheim mandag  9/7 i tidsrommet 09:30 til 14:00. Det elektriske anlegget må reknast som spenningsførande og anlegget vil bli spenningsett utan nærare varsel.