Straumstans Ropeidhalvøyna, tysdag 20.09.16

Grunna arbeid i ein transformatorstasjon må vi foreta ei naudsynt omkopling i distribusjonsnettet. Dette vil berøre heile Ropeidhalvøya. Omkoplinga vil skje tysdag 20.09.16, kl. 07:45. Straumen vil kun var borte eit øyeblikk, under eitt minutt.