Straumstans Stølane i Erfjord måndag 16. oktober

Grunna ombygging av nettstasjon blir det straumstans i omr. Stølane bustadfelt måndag 16. oktober kl. 09:00 til 15:00. Abonnentar blir varsla pr. SMS.

Går arbeidet raskare enn planlagt blir straumen kopla på tidlegare enn varsla.