Veg/gatelys

Grunna stor etterslep av arbeid etter streiken, har me måtta nerprioritert skifting av veg og gatelyspærer i heile vårt forsyningsområde

Me vil så fort som mulig starte arbeidet med å lyse opp kveldane igjen:) 

 Me håpar på forståelse for avgjersla vår.